RUTAVDRAG – information

flyttfirma rutavdrag

Gäller endast privat personer

Rutavdrag för fler tjänster från 1 augusti

 Från och med den 1 augusti ger fler typer av tjänster möjlighet till rutavdrag. De nya arbeten som omfattas är tjänster vid flytt mellan bostäder, fler trädgårdstjänster samt vissa IT-tjänster som utförs i bostaden.

– De nya rutreglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti.

Flyttjänster
Vissa tjänster vid flytt av bohag mellan bostäder kommer att ge rätt till rutavdrag, till exempel flyttpackning och uppackning, lastning och lossning, samt arbetstid för transporten. Även arbete vid transport till och från magasinering ger rätt till rutavdrag om det handlar om kortare tid och denna ingår som ett led i flytten.

Kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra ger inte rätt till rutavdrag.

Hur mycket kan man dra av?

Rutavdrag max 50 000 kr totalt per år dvs…

  • Rutavdrag personer under 65 år – 25 000 kronor (max summa per avdrag)
  • Rutavdrag personer över 65 år – 50 000 kronor (max summa per avdrag)

Vem har rätt till rutavdrag?

Grundkravet är att arbetet måste vara utfört i köparens bostad.

Köparen kan få rutavdrag för arbete som utförs i hans eller hennes förälders bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. En förälder kan inte få skattereduktion när han eller hon köper ruttjänster i en bostad som köparens barn bor i.

flyttfirma malmö bil

Aktuella timpriser

Från och med den 1 augusti 2016 gäller Rut-avdrag för flytt tjänster.
Läs mer HÄR för reglerna kring Rut-avdraget.

Rut-avdraget gäller endast privatpersoner.
Företag, föreningar, statliga eller kommunala bolag samt dödsbo har inte rätt till Rut-avdrag.

Vi förbehåller oss rätten att ta betalt det fulla beloppet exklusive skattereduktion om begäran om utbetalning från skatteverket avslås.

Timpriser MED RUT-avdrag:

  •  + : 600:-/tim
  •  + : 900:-/tim
  •  + : 1200:-/tim

Timpriser UTAN RUT-avdrag:

  •  + : 900:-/tim
  •  + : 1200:-/tim
  •  + : 1500:-/tim
flyttfirma malmö

KOSTNADSFRI OFFERT

Hos 040 Malmö Flyttfirma får du ett pris direkt i din e-post utan att behöva vänta på långa svarstider.

Tänk på att du måste fylla i rätt uppgifter för att våra offerter skall gälla. Uppge rätt antal trappor, rum mm.

Begär offert

Kontakta oss

Ring oss på 040-404044 eller besök oss på Sankt Knuts väg 19, 211 57 Malmö.

Begär offert
Skicka meddelande